Zadzwoń:
+48 602 705 635

Oferta

Oferowany zakres usług obejmuje:

tłumaczenia pisemne uwierzytelnione (tzw. przysięgłe)
 • dokumenty pojazdów importowanych z krajów niemieckojęzycznych (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, umowa, rachunek, badania techniczne)
 • dokumenty sądowe (pozwy, wezwania, wnioski, wyroki)
 • świadectwa szkolne, dyplomy, indeksy, zaświadczenia o ukończeniu kursów, certyfikaty
 • akty notarialne
 • oficjalne dokumenty urzędowe
 • dokumenty wydawane przez USC
 • zaświadczenia dotyczące zasiłku
 • dokumentacja związana z zatrudnieniem – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach
 • wszelkie inne dokumenty wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego
tłumaczenia pisemne zwykłe
 • CV, listy motywacyjne, referencje
 • korespondencja prywatna
 • korespondencja handlowa
 • ulotki reklamowe
 • umowy
 • pisma urzędowe nie wymagające uwierzytelnienia
pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy